Allah Tidak Membebankan Hambanya

14:26

SURAH AL-BAQARAH, AYAT 285- 286
Allah tidak membebankan para hamba-Nya melainkan apa yang mereka mampu
   #maka setiap jiwa akan mendapat   pahala kebaikan terhadap apa yang dilakukannya dan memikul dosa atas kekahtan yang dilakukan.

1. Allah Mengajar kita
  Rahmat Allah yg me gatasi kemurkaan Nya, tidak akan mengenakan hukuman atas keesalahan dan kelalaian mereka. Dia telah menganugerahlan syariat yg penuh dgn kasihan belas, rahmat yg dan tidakembebankan mereka hal hal yg berat dan sukar sebagaimana yg pernah dikenakan kepada orang sebelum mereka
# Islam tidak membebankan hamba dengam sesuatu yang diluar batas kemampuan. Allah juga bersifat maha memberi pengampuan, rahmat dane olong mereka atas orang kafir.

2. Kami Tidak mampu
Sebab turunmya ayat~ ketika turun ayat" jika kamu nyatakan apa apa yang ada dalam hati lkamu atau kamu sembunyikannya, nescaya Allah menghitung perbuatan tersebut" (ayat 284)- para sahabt resah. Mereka mendatangi Rasulullah dan mengadu. Lalu Rasullah bersabda " Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yg dikatakan Ahli Kitab sebelum kamu; kami dengar namun kami derhaka? Tetepi katalan lah, kami dengar dan patuh. Wahai Allah,  kami mohon ampunanMu dan kepada Mu tempat kami kembali.
Ketika mereka berikrar apa yg dinyatakan oleh Rasulullah dan lidah mereka telah kelu. Turunlah ayat ke 285 surah al-Baqarah.
Dan ketika mana mereka melakukan hal itu, Allah menghapus hukum Nya dengan menurunkan firman mwnerusi ayat ke 286.

SOLUSI,ISU 70, DR. HJ. ZAHAZAN MOHAMED.

No comments:

Powered by Blogger.